หลักฐานการเช่ารถ

หน้าแรก > หลักฐานการเช่ารถ

หลักฐานการเช่ารถ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมแสดงบัตรตัวจริง)
3. สำเนาใบขับขี่ (พร้อมแสดงบัตรจริง)
4. สำเนาบัตรราชการหรือบัตรพนักงาน

กรณีรถเข้าเครม

สำเนาเอกสารใบแจ้งเครม หรือใบเข้าซ่อม

*ชำระค่าเช่ารถและค่าประกัน 3,000 บาท 5,000 บาท และ 10,000 บาท แล้วแต่รุ่นรถหรือตามตกลง ในวันที่นัดรับรถ