หลักฐานการเช่ารถ

หน้าแรก > หลักฐานการเช่ารถ

หลักฐานการเช่ารถ

1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. บัตรพนักงานหรือนามบัตรที่ทำงาน (ถ้ามี)
4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่แสดงชื่อผู้เช่า

กรณีรถเข้าเครม

1.เอกสารใบแจ้งเครม หรือใบเข้าซ่อม

*ชำระค่าเช่ารถและค่ามัดจำ 3,000 บาท 5,000 บาท และ 10,000 บาท แล้วแต่รุ่นรถหรือตามตกลง ในวันที่นัดรับรถ